Декинг панели - термоясен

Дълготрайни и функционални – лесен монтаж!
Декинг плочите от термообработен ясен са предназначени за лесен монтаж, монтирани са върху висококачествена основа от специален полимер, предназначен за продукти на автомобилната индустрия. Към основата са свързани чрез неръждаеми винтове. Монтират се лесно върху здрава и равна повърхност на принципа мъжко/женско, без допълнителни аксесоари и допълнителна работа. Могат да се инсталират в прав или шахматен ред, а в края на сезона да се демонтират и приберат, или да се местят (при необходимост).
Подходящи са за монтаж както на открито, така и в закрити помещения.